您的位置 首页 组词

燕字组词_燕近义词_燕反义词_带燕的谜语

燕 拼音 yàn yān 部首 灬 结构 笔画 16 部外笔画 12 笔顺编号 122125121135444…

拼音 yàn yān
部首 结构
笔画 16 部外笔画 12
笔顺编号 1221251211354444
燕组词9b6bada1
五笔86版 AUKO 五笔98版 AKUO
郑码 EARU 四角 44331
仓颉 TLPF 16位 UNICODE编码 U+71D5
母字码 RLYX 谁的码 SH
码根码 HOBL 表形码 HOXD
双拼 YJ 全拼 YAN

燕的基本解释


yàn
鸟类的一科,候鸟,常在人家屋内或屋檐下用泥做巢居住,捕食昆虫,对农作物有益:燕尔(形容新婚夫妇亲睦和美的样子)。燕好(常用以指男女相爱)。燕侣。燕雀处(ch?)堂(喻居安而不知远虑,临祸却不能自知)。
轻慢:“燕朋逆其师”。
古同“宴”,安闲,安乐。
古同“宴”,宴饮。


yān
中国周代诸侯国名,在今河北省北部和辽宁省南部:燕赵。燕山。燕京。
姓。

笔画数:16;
部首:灬;
笔顺编号:1221251211354444

燕的组词e0f9d3ec

燕的康熙辞典释义

五行:土

释义:【唐韻】於甸切【集韻】【韻會】【正韻】伊甸切,?音宴。【說文】?鳥也。籋口布翄枝尾,象形。【爾雅·釋鳥】燕燕,?。【疏】燕燕,又名?。古人重言之。【詩·邶風】燕燕于飛。【玉篇】俗作鷰。【集韻】亦作䴏。 又【禮·學記】燕朋逆其師,燕辟廢其學。【註】燕,猶褻也。 又與醼通。【廣韻】醼飮,古無酉,今通用。【詩·小雅】我有旨酒,嘉賔式燕以敖。【儀禮】燕禮第六。 又【集韻】與宴通。安也,息也。【易·中孚】初九虞吉,有他不燕。【疏】燕,安也。【詩·小雅】悉率左右,以燕天子。【傳】以安待天子。【又】或燕燕居息。【傳】燕燕,安息貌。【齊語】昔聖王之處士也,使就閒燕。【註】閒燕,猶淸淨也。 又【廣韻】烏前切【集韻】【韻會】因蓮切【正韻】因肩切,?音煙。【玉篇】國名。【爾雅·釋地】燕曰幽州。【詩·大雅】溥彼韓城,燕師所完。【朱傳】燕召公之國。◎按鄭箋云:燕,安也。讀去聲。今从朱傳。 又【左傳·隱五年】衞人以燕師伐鄭。【註】南燕國今東郡燕縣。【疏】燕有二國,一稱北燕,故此註言南燕,以別之。世本燕國姞姓。地理志:東郡燕縣南燕國姞姓,黃帝之後也。 又姓。【廣韻】邵公奭封燕,爲秦所滅,子孫以國爲氏。漢有燕倉。〇按史記仲尼弟子傳:燕伋字思。是春秋時,卽有燕姓也。 又【集韻】於殄切,音蝘。本作宴。引爾雅宴宴,居息也。〇按爾雅疏引小雅北山,或燕燕居息。考爾雅釋文及北山釋文,俱無作上聲讀者,惟大雅韓奕:韓姞燕譽。釋文云:燕,于遍反。又於顯反。可証燕之有上聲也。


考證:〔【齊語】昔先君之處事也,使就閒燕。〕 謹照原文先君改聖王。處事改處士。

燕组词9b6bada1

燕的详细解释


Yān
【名】
古国名〖Yanstate〗
周代诸侯国名。本作:匽、郾。姬姓;周召公之后,世称北燕,拥有今河北省北部和辽宁省西端,建都蓟(今北京)。战国时成为七雄之一。后灭于秦
燕赵韩魏。——《战国策·齐策》
欲亡赵走燕。——《史记·廉颇蔺相如列传》
燕畏赵。
燕赵之君。——宋·苏洵《六国论》
燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英。(互文,收藏、经营、精英均指金玉珍宝。)——唐·杜牧《阿房宫赋》
燕地寒,花朝节后,余寒犹厉。(燕,古代燕国,这里指北京地区。)——明·袁宏道《满井游记》
周代诸侯国名。姞姓;开国君主伯倏。在今河南省延津县东北
五代初,刘守光据幽州(今河北省北部)所建国
方其系燕父子以组。——宋·欧阳修《新五代史·伶官传》
燕王,吾所立。(燕王,指燕王刘守光的父亲刘仁恭。)——宋·欧阳修《伶官传序》
河北省的别称〖Hebeiprovince〗。周时为北燕旧地。也指河北省北部
山名,燕山〖Yanshanmountain〗,在河北省和北京市

另见yàn

燕山
YānShān
〖YanshanMountains〗中国河北省北部山脉。西起八达岭,东到山海关,主峰雾灵山2116米。著名的明朝万里长城在河北省、北京市部分即沿其山脊而筑

燕字组词cd3da380

燕字在前面的组词

 • 燕子
 • 燕赵
 • 燕窝
 • 燕京
 • 燕乐
 • 燕九
 • 燕九节
 • 燕于飞
 • 燕云
 • 燕云十六州
 • 燕享
 • 燕亭
 • 燕亵
 • 燕代
 • 燕令
 • 燕休
 • 燕会
 • 燕体
 • 燕余
 • 燕佳
 • 燕侍
 • 燕侣
 • 燕侣莺俦
 • 燕俎
 • 燕俦莺侣
 • 燕儿
 • 燕公
 • 燕公楼
 • 燕兰
 • 燕关
 • 燕养
 • 燕几
 • 燕凯

燕字在中间的组词

 • 乳燕飞
 • 兔丝燕麦
 • 兔葵燕麦
 • 刀头燕尾
 • 劳燕分飞
 • 勒铭燕然
 • 卢燕(1927- )
 • 处堂燕雀
 • 处堂燕鹊
 • 幕上燕巢
 • 幕燕釜鱼
 • 幕燕鼎鱼
 • 弄燕调莺
 • 怡堂燕雀
 • 新婚燕尔
 • 旧燕归巢
 • 楚水燕山
 • 楚竹燕歌
 • 环肥燕瘦
 • 玉燕投怀
 • 玉燕钗
 • 白燕(1920-1987)
 • 社燕秋鸿
 • 紫燕骝
 • 耍燕九
 • 舞燕歌莺
 • 莺俦燕侣
 • 莺吟燕儛
 • 莺吟燕舞
 • 莺啼燕语
 • 蚕头燕尾
 • 陈燕燕(1916-)
 • 飞燕游龙
 • 虎头燕颔
 • 虎头燕额
 • 鲁斤燕削
 • 龙威燕颔
 • 卢燕(1927-)
 • 马燕红(1964-)
 • 谢兰燕桂

燕字在后面的组词

 • 安燕
 • 飞燕
 • 海燕
 • 吴燕
 • 五雀六燕
 • 雨燕
 • 三燕
 • 东劳西燕
 • 乐燕
 • 乳燕
 • 享燕
 • 会燕
 • 伯劳飞燕
 • 侍燕
 • 公燕
 • 六燕
 • 关燕
 • 内燕
 • 凯燕
 • 劳燕
 • 北燕
 • 双飞燕
 • 南燕
 • 后燕
 • 吴宫燕
 • 周燕
 • 嘉燕
 • 堂燕
 • 夜燕
 • 头鹅燕
 • 孔燕
 • 密燕
 • 宵燕
 • 蝙蝠不自见﹐笑他梁上燕
 • 宾燕
 • 春燕
 • 朝燕
 • 池鱼堂燕
 • 池鱼幕燕
 • 赐燕
 • 酬燕
 • 钗燕
 • 雏燕
 • 彩燕
 • 搀燕
 • 玳燕
 • 鼎鱼幕燕
 • 赴燕
 • 釜鱼幕燕
 • 房燕
 • 高燕
 • 广燕
 • 歌莺舞燕
 • 歡燕
 • 荒燕
 • 欢燕

燕字相关的成语

 • 东劳西燕
 • 五雀六燕
 • 伯劳飞燕
 • 兔丝燕麦
 • 兔葵燕麦
 • 刀头燕尾
 • 劳燕分飞
 • 处堂燕雀
 • 处堂燕鹊
 • 幕燕釜鱼
 • 幕燕鼎鱼
 • 怡堂燕雀
 • 新婚燕尔
 • 旧燕归巢
 • 来鸿去燕
 • 柳莺花燕
 • 歌莺舞燕
 • 池鱼堂燕
 • 池鱼幕燕
 • 燕侣莺俦

谜底与燕字相关的谜语

谜语 不栖檀檐尽翔霄 (提示:打一 “报刊名”)
谜底 燕都,飞天
燕字组词cd3da380
本文来自网络,不代表百家姓好名字网立场,转载请注明出处:https://www.gzstuff.com/zuci/35735.html
返回顶部